koşulsuz

[Alm. kategorisch] [Fr. cotégorique] [İng. categorical] [Yun. kategorikos] [es. t. hamli]

Hiçbir koşula bağlı olmayan; kesin olarak geçerli olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....