koşutluk

[Alm. Parallelismus] [Fr. parallélisme] [ing. parallelism] [Yun. parallelos = birbiri yanında bulunan, giden] [es. t. müvazat]

(Genellikle) Türlü şeylerin uyum içinde gidişi.

1– (Fizikötesinde) Düşünme ve var olmanın birlikte giden uyumu.

2– (Mantık ve dilbilgisinde) Dilin biçimleri ile düşüncenin biçimleri arasındaki uygunluk.

3– (Psiko- fizik alanda)

a. Beden ve ruh olaylarının karşılıklı bir etki olmadan, uyum içinde yan yana yürümeleri,
b. Her ruh olayına belli bir fizyolojik olayın karşılık olması. (Bunlar gerçekte bir ve aynı olayın iki yüzüdür.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....