kötü

[Alm. Böse, Uebel] [Fr. mal] [ing. evil, wrong] [es. t. şer]

İyinin karşıtı olan.

1– Değersiz bulmanın, kınamanın, ayıplamanın konusu olan her şey; istencin yasaya uygun bir biçimde karşı gelmeye ve elinden geldiğince değiştirmeye hakkı olduğu her şey.

2– Ahlak değerlerine ve törel istence karşı olan her şey. Bu anlamda:

a. Düzen bozucu ve yıkıcı olarak beliren şeyler,
b. Olumsuzluk ve yadsıma ilkesi olarak beliren şeyler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....