kötümserlik

[Alm. Pessimismus] [Fr. pessimisme] [ing. pessimism] [Lat. pessimus = en kötü] [es. t. bedbinlik]

1– (Genellikle) Her şeyi en kötü yanından alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü. Karşıtı bkz. iyimserlik,

a. Kuşkucu bir tutumu dile getirebilir,
b. Kendi kendini ya da çağını eleştirerek hoşnutsuzluğu dile getirebilir.

2– (Felsefedeki özel anlamları)

a. Tüm olarak dünyayı özünde kötü bulan öğretiler (fizikötesi kötümserlik- Schopenhauer).
b. İnsanı özünde kötü bulan öğretiler,
c. Dünyada ve dünya tarihinde kötünün iyiye üstün geldiğini ileri süren öğretiler.
d. insanlığın ekonomik ve toplumsal sorunlarında yetkin bir çözüm yolu bulunamayacağını ileri süren öğretiler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....