koyut

[Alm. Postulat] [Fr. postulat] [ing. postulate] [Lat. postulatum] [es. t. mevzua]

1– Kuramsal olarak kanıtlanamayan, ama düşünce gidişinde varsayım olarak zorunlukla geçerli sayılan önerme. (Apaçık olan —• belitten ayrı). // Kant’ta, özgürlük, Tanrı ve ölümsüzlük salt kılgılı usun koyutlarıdır; bunlar us ideleri olmak bakımından gerçi kuramsal olarak tanıtlanamazlar, ama önsel-salt olarak geçen bir kılgılı us yasasına (ahlak yasası) ayrılmaz bir biçimde bağlı olmakla geçerli sayılırlar.

2– (Modern matematikte) Varsayım olarak konmuş bir ya da daha çok önermelerden kalkarak, bunlardan mantıksal sonuçlar çıkaran varsayımsal tümdengelimli bir dizgedeki (Axiomatik) koyutlara da belit denir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....