Ksenophon

M.Ö.  427-350 yılları arasında yaşamış Yunan tarihçi.

Tarih, eğitim, politika teorisi üzerine yazdığı kitaplar dışında bir takım Sokratik diyalogların da yazarı olan Ksenofon, Sokrates'e dair bilgimizin Platon'dan sonra en önemli ikinci kaynağını oluşturur. Onun eserleri sadece Sokrates'le değil, Sokrates'inn Antisthenes ve Alkibiades gibi izleyicileriyle ilgili olarak da değerli bilgiler ihtiva eder. 

Bir filozof olarak Ksenofon iki temel konuyla meşgul olmuştur. O herşeyden önce erdemin psikolojik kökenleriyle meşgul olup, onun nasıl öğretilebileceğini araştırmıştır. Ksenofon yine etik bir çerçeve içinde, insanın nasıl kendisine yeten bir varlık olabileceğini ele almıştır. 

Bazı eserleri: Memorabilia , Cyrus'un Eğitimi

 

Yazar : Yazılıyor....Oğuz YARLIGAŞ (Medeniyet Üniversitesi)