kültür felsefesi

[Alm. Kulturphilosophie]

Kültür olaylarını, kültür alanlarını, kültürün özünü, yapısını, gelişmesini, bu gelişmenin anlamını, sıralanma düzenini, değer yasalarını açıklayan felsefe çabalarının tümü. // Kültür tarih içinde gerçekleştiğinden çoğunlukla tarih felsefesi ile de özdeştir. Kültür felsefesi uğraşıları —bu adla olmasa da— Sokrates öncesine dek geri gider, özellikle sofistlerde doğal olanla (physei) konulmuş olanın (thesei) ayrılması biçiminde belirir. Sofistlerin uğraşı alanı olan koyumlar (thesei) bir kültür felsefesinin uğraşı alanından başka bir şey değildir. Ama kültür felsefesi kesin biçimini 18. yüzyılda kazanmıştır. (İtalya’da: Vico; Fransa’da: Rousseau, Voltaire; Almanya’da: özellikle Herder, Dilthey.) Rousseau’da kültür felsefesi kültür eleştirisi biçimine girmiştir. Kültür değerleri eleştirisi biçiminde de Nietzsche’de, daha sonraları Spengler vb. da da karşımıza çıkar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....