kültür

[Alm. Kultur] [Fr., İng. culture] [Lat. culturaes. t. hars]

1– (En dar anlamda) Bedenle ve ruhla ilgili belli yetileri geliştirme;

Kültürfizik = Beden yapısını bakımla geliştirme;
matematik kültürü = Matematik bilgisini geliştirme.

2– (Daha geniş anlamda) Eğitim görmüş ve bu eğitimle beğenisi, usavurma ve eleştirme gücü gelişmiş bir kişilik kazanmış durumda olma.

3– Bir toplumun, kendi iç yasalarına göre, biçim kazanması ve gelişmesi. Nietzsche kültürü, bir ulusun bütün yaşama biçimlerinde birlikli bir üslup kazanması diye tanımlar.

4– Bir toplumun yaşama biçimlerinin çeşitli alanlarda olgunlaşması.

5– Tarihin sürekliliği içinde insanlar yoluyla ve insanlarda gerçekleşen tinsel biçimlenme süreci; insanın tinsel başarıları ve yaratışları.

6– Tüm olarak tinsel ve törel yaşam; geniş bir toplumun bütün alanlarında ortak olan dinsel, ahlaksal, estetik, teknik ve bilimsel nitelikteki toplumsal olayların bütünü.
Kültürün çeşitli alanları:

a. Gerçekliği işlemenin çeşitli biçimleri (tarımdan tekniğe değin),
b. Birlikte yaşama biçimleri (toplumsal, eğitimsel, ekonomik, siyasal),
c. Özel yaşama biçimleri,
d. Tanrı, dünya ve insan üzerinde yaşantı, bilgi ve betimlemeler (söylence, din, dil, sanat, felsefe ve bilim bakımından).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....