kural

[Alm. Regel] [Fr. règle] [ing. rule] [Lat. régula = kendisiyle doğru çizgi izlenebilen < regere = doğru çizgi üzerinde yönetme] [es. t. kaide]

1– Bir işlemde iyi bir sonucun nasıl sağlanacağını gösteren yönerge.

2– Bir formül, bir önerme ile dile getirilmiş, saptanmış; buyrultu: Belli bir durumda yapılması gereken şeyi gösteren ya da buyuran yönerge. // Yasadan ayrılığı, olağandışına yer vermesidir. (Ahlakta, mantıkta, sanatta kabul edilmiş olan kurallar.)

3– Düşünme ve eylemenin öznel ilkesi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....