kuramsal

[Alm. theoretisch] [Fr. théorique, théoretique] [ing. theoretic] [Yun. theorikos – kurama ilişkin; theoretikos = gözlemeyi, incelemeyi seven] [es. t. nazari]

1– Kurama ilişkin.

2– Kavramsal düşünme ile bilgiye yönelen.

3– Ereği uygulama değil, kuram olan (öğretiler).

// Aristoteles’in bilimleri sınıflamasında, matematik, fizik, Tanrıbilim kuramsal bilimlerdir. Kant’ta kuramsal us; var olanı bilme yeteneği anlamında kullanılır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....