kutsal

[Alm. heilig] [Fr. saint] [ing. saint, holy] [Lat. sanctus] [es. t. kutsi, mukaddes]

1– Tanrıya adanmış olan.

2– Tanrısal olan, bütün var olanların, yeryüzüne ilişkin olanın üstünde yükselen, ondan bütünüyle başka olan.

3– Ahlaksal yetkinliğe ulaşan, bu yolla Tanrıya yakınlaşan kişilerin niteliği (azizler, evliyalar, ermişler).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....