Lévi-Strauss, Claude

Descartes ve Sartre'a şiddetle karşı çıkan yapısalcılığın kurucusu ünlü Fransız antropologu.

Temel eserleri: Sociologie et Anthropologie [Sosyoloji ve Antropoloji], Les Structures Élémentaires de la Parenté [Akrabalığı Temel Yapılan], Anthropologie structurelle [Yapısal Antropoloji] La Pensée Sauvage [Yaban Düşünce]. Sartre'ı kendi burjuva özgürlüğünün evrensel olduğunu kabul ettiği ve insan zihninin evrensel yapılarını inkâr ettiği için şiddetle eleştiren Lévi-Strauss, Descartes'ın öznel ben düşüncesinden de vazgeçerek, söz konusu görüş yerine, dile dayanan evrensel bir yapılar teorisi geçirmiştir. Evrensellik ve nesnellik iddiasını gerçekleştirmek üzere, ben ve öznellikten vazgeçen Lévi-Strauss kültürel farklılıklara gereği gibi değer biçmenin önemini vurgulamıştır. Ona göre, kendi kültür çevremizden ve içinde bulunduğumuz kavramsal bağlam ya da çerçeveden kaçabilmemiz mümkün değildir.

Kendimizle ilgili önemli doğruların bilinçte bulunmadığını savunan Claude Lévi-Strauss bu doğruların, dünyada, ifadelerimizde ve yaratılarımızda, dilimizde ve kültürümüzde, edebiyat ve öykülerimizde, kısacası ürettiğimiz şeylerde bulunmak durumunda olduğunu söylemiştir. Levi-Strauss'a göre, biz öncelikle bilinç değil de, dilin, kültürün ve eğitimin ürünü olan toplumsal yaratıklarız. Felsefeyi çokça meşgul eden özne-nesne ayrımı üzerinde hiç durmayan Lévi- Strauss, yapısalcılığın bir bilim olduğunu söyler. Buna göre, yapısalcılık işe, insan etkinliğinin temel öğelerini, eylemleri ve sözleri sınıflayarak başlar ve daha sonra bu öğelerin nasıl birleştiğini inceler; yapısalcılık, bundan dolayı her tür insan etkinliğiyle ilgili nesnel yasalara ulaşmayı amaçlayan bilimsel bir araştırmadır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....