Lukretius

M. Ö. 94-51 yılları arasında yaşamış olan Romalı atomcu düşünür.

Altı kitaptan oluşan ve 1-2. kitapları atomcu teoriyi, 3. kitabı ruhun ölümsüzlüğünü, 4. kitabı duyum ve düşünceyi, 5. kitabı dünyanın kökeni ve gelişimini, 6. kitabı ise çeşitli doğal fenomenleri konu alan De Rerum Natura adlı eseri yazmış olan Lukretius,

1- hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı ve

2- hiçbir şeyin ortadan kaldırılamayacağı ilkelerine dayanarak, maddî cismin ve boşluğun varolduğunu öne sürmüştür.

Lukretius’a göre, geri kalan herşey, zamanın kendisi de dahil olmak üzere, söz konusu iki gerçeklik türünün niteliklerinden başka bir şey değildir. Lukretius, daha sonra cismi de, bileşik ve basit diye, ikiye ayırmıştır. Bunlardan bileşik cisimler nesnelere, şeylere karşılık gelirler; buna karşın, basit cisimler atomlardır. Atomun varoluşunu öne sürdüğü için, maddenin sonsuzca bölünebilirliğine karşı çıkan Lukretius, bir yandan da atomların şekil ve ağırlıkları olduğunu, fakat renk, ses, koku ve tat gibi ikincil niteliklere sahip olmadıklarını iddia etmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....