M

Bkz. orta terim

[Klasik mantıkta tasımın orta terimini gösteren gösterge.]