Machiavelli, Niccoló

Siyasî amaçlara ulaşmada araçların ahlâkî olup olmaması konusuna bütünüyle kayıtsız kalma tavrı ve amacın bütün araçları meşrulaştırdığı inancıyla ün kazanmış olan İtalyan düşünürü. Temel eserleri; ll Principe [Hükümdar], Dell’arte della guerra [Savaş Sanatı Üzerine Konuşma].

Yeniçağın millî devlet düşüncesinin ilk ve en önemli temsilcisidir. Karışıklıklar içinde olan yurdunun kurtuluşunu onun güçlü ve birlikli bir ulusal devlet olarak ortaya çıkışında gören Machiavelli'ye göre, bir devlet bir ulusa dayanıyorsa eğer, onun yeter bir gücü var demektir. Devlet bütün gücünü bu kökten almalı, Kilise onun karşısında ve üstünde olmamalıdır.

Machiavelli, hukuğun da kiliseye bağlı olmaktan kurtarılıp, doğrudan doğruya devletin özünden türetilmesi gerektiğini söyler. O, devleti yöneten kişinin tek amacının, devleti yaşatmak ve gücünü, iktidarını arttırmaktır; devlet adamının daha yüksek bir ödevi veya görevi bulunamaz. Devlet adamının bu amaca ulaşmak için kullanacağı her araç meşrudur. Machiavelli’ye göre, din, ahlâk ve hukuk, devlete bağlı olup, gerektiğinde prens tarafından birer araç olarak kullanılabilinir.

Yazar : Yazılıyor...Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)