maksim

[Alm. Maxime] [Fr. maxime] [İng. maxim] [Lat. maxima régula = en yüksek kural, temel kural] [es. t. kaide-i külliye, mesel]

1– Ahlak ilkesi.

2– (Kantta) Tek kişinin, kendi istenç ve eylemlerini belirlemek üzere koyduğu ahlak ilkesi; genel geçer olan nesnel ahlak yasasının karşısında, öznel ilke.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....