Makyavelizm

(Machiavelizm) [Alm. Machiavellismus] [Fr. machiavellisme] [İng. Machiavellism]

Devlet uğruna her şeyin yapılabileceği ilkesini benimseyen, Machiavelli’nin “Il Principe” (Hükümdar) adlı yapıtına dayanarak ortaya konmuş siyasa öğretisi. // Bu öğreti hiçbir şeyden çekinmeyen güç ve güçlülük siyasasını dile getirir; devletin yönetimi ve güçlendirilmesi için her yola başvurulabilir; ahlak, töre ve din devlete bağlıdır, devletse bunlara bağlı değildir.

Yazar : Yazılıyor...Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)