mantıkçılık

[Alm. Logismus]

1– Mantıksal olanın kendine özgülüğü ve bağımsızlığı üzerine öğreti.

2– Salt mantıksal olanın tek yanlı olarak ağır basması.

3– Evrenin mantıksal biçimde düzenlenmiş olduğunu öne süren öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....