mantıklaştırıcılık

[Alm. Logizismus] [Fr. logicisme] [ing. logicism]

1– Mantıksal olana aşırı değer verme.

2– (Ruhbilimciliğin karşıtı olarak) Mantığı ruhbilimden bağımsız olarak kurma ve onun ruhbilime üstünlüğünü öne sürme eğilimi.

3– (Matematikleştirmeye karşıt olarak) Matematiği mantığa indirgeme, mantığın bir dalı olarak ele alma eğilimi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....