mantıksal deneycilik

[Alm. logischer Empirismus] [Fr. l’empirisme logique] [İng. logical empiricism]

bkz. bilimsel deneycilik

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....