mantıksal olguculuk

[Alm. logischer Positivismus] [ing. logical positivism]

bkz. yeni olguculuk

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....