Marcus Aurelius

Yazar : Yazılıyor....Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)