Mc Taggart, J. M. E.

1866-1925 yılları arasında yaşamış ve Hegel'in etkisi altında kalmış İngiliz idealist düşünürü.

İçgüdüsel olarak inandığımız şeyler için sağlam ve geçerli nedenler bulmak gerektiğini, inançları metafizikse! akılyürütmeyle desteklemek durumunda olduğumuzu öne süren Mc Taggart e göre, geleneksel teoloji felsefî eleştiriye kaldıramaz; insan dinî tavrında haklı kılınamaz.

Bundan dolayı, dinî tavrı, bizimle evren arasında bir uyum bulunduğu inancını haklı kılacak bir metafizik geliştirmeye çalışan Mc Taggart'a göre, evren tinden meydana gelmelidir; ikinci olarak, tin ölümsüz olmalı ve temel bileşeni olarak, aşkı içermelidir. Ve nihayet, evren bir bütün olarak iyi olmalı ya da yetkin bir iyilik hâline doğru gelişmelidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....