mekanikçilik

[Alm. Mechanismus] [Fr. mécanisme] [ing. mechanism] [es. t. mihanikiye]

1– (Fizikte) Bütün fiziksel olayları uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş. (Ör. Isının mekanikçi açıklanışı.)

2– (Dirimbilimde) Canlı varlıkları, organik olayları mekanik yasalara göre açıklamaya çalışan öğreti. (Özel bir yaşama gücünün varlığını kabul eden — dirimselciliğin karşıtı.)

3– (Fizikötesinde) Demokritos’un atomculuğunda temellendirilmiş olan mekanik-doğa ve evren görüşü. Cansız cisimlerin devinim ve etkilerinin mekaniğini tüm gerçeklik olaylarının öz örneği sayan ve ruhsal-tinsel olayları da ancak nedensel- mekanik açıdan ele alan dünya görüşü.

Yazar : Yazılıyor....Harun ÇAKAN (Gaziantep Üniversitesi)