Moleschott, Jacob

1622-1693 yılları arasında yaşamış olan Alman maddeci düşünürü.

19. yüzyıl Alman maddeciliği kapsamı içinde ele alınmak durumunda olan Moleschott bir hekim olup, maddeci ve pozitivist bakış açısı ile ün kazanmıştır. O varolan herşeyin, veya evrenin bütün bir tarihinin, güç ya da enerjinin kendisinin temel ya da özsel özelliği olduğu bir ilk madde aracılığıyla açıklanabileceğini öne sürmüştür. Moleschott’un diyalektik olmayan maddeci olmayan bakış açısına göre, güçten yoksun maddeden olduğu kadar, maddeden yoksun güçten de söz edilemez.

O, yaşam dediğimiz şeyin, maddenin kendisinin belli bir hâlinden başka hiçbir şey olmadığını öne sürerken, mutlak bir bilimciliğin keskin savunuculuğunu yapmıştır. Feuerbach'ın evrene yönelik antropolojik ya da teleolojik yaklaşımın önünü kesmekle büyük bir iş başardığını dile getiren Moleschott’a göre, Feuerbach’ın başlattığı bu büyük işi tamamlamak modern bilime düşmektedir. Doğa bilimleriyle sosyal bilimleri birbirlerinden ayırmanın doğru olmadığını öne süren filozofa göre, bilim aynı açıklama ilkelerini hem doğa ve hem de sosyal bilimlerde kullanmalıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....