Montaigne, Michel de

1533-1592 yılları arasında yaşamış olan ünlü Rönesans düşünürü.

Genel bir septisizmin savunuculuğunu yapan Montaigne, önce kendisi sonra da bir bütün olarak insanlık üzerine gerçekleştirdiği hoşgörü ve sağduyuya dayanan bir araştırmayla tanınır.

Tüm yaşamını kendisine 'Ne bilebilirim?' sorusunu sorarak geçirmiş olan Montaigne birçok problemin, örneğin varlıkların gerçek doğasının ne olduğu probleminin açık bir çözümü olmadığı probleminin açık bir çözümü olmadığını savunmuştur. Aklın yetersiz olduğunu göstererek, kesin bilgi imkânından kuşku duyan Montaigne'e göre, gerçek bilgelik yaşamı olduğu gibi kabul etmektir. Denemeler adlı eseriyle tanınan Montaigne, insan doğasının zayıflığını görmüş ve eserinde, tecrübelerini okuyucusuna kabul ettirmek yerine, insanların sorumluluklarını bilecek kadar bilinçli olmalarını sağlamaya çalışmıştır.

Başka bir deyişle, duyu-algısının göreliliği, aklın böyle bir göreliliği aşma çabalarının başarısızlığı üzerinde duran Montaigne, insanın hayvan karşısındaki üstünlük iddiasının temelsizliğini gözler önüne serdikten sonra, insana düşen tek şeyin, kendisini tanrısal vahye teslim etmek olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda doğa düşüncesi üzerinde duran Montaigne, doğanın her insana belli ve değişmez bir karakter verdiğini, eğitimin bu karaktere, belli bir öz ya da modeli temele alarak Skolastik yöntemlerle şekil vermek yerine, onun özgünlüğünü ve yaratıcılığını açığa çıkarması gerektiğini öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....