Nagel, Ernest

1901-1985 yıllan arasında yaşamış olan Çek asıllı Amerikan filozof.

Temel eserleri: An Introduction to Logic and Scientific Method [Mantığa ve Bilimsel Yönteme Giriş], Structure of Science [Bilimin Yapısı].

Mantık, matematiğin temelleri ve olasılık teorisi ile ilgilenen Nagel, bilim felsefesinde positivist bir yaklaşımın savunuculuğunu yapmıştır. O bilgi teorisinde ılımlı bir empirizmi benimserken, bilimin hipotetiko-dedüküf yöntemle geliştiğini öne sürmüştür. Nagel biyoloji felsefesinde, teori ve kavramlara teolojinin kaçınılmaz olarak etki yaptığını söyler. Bu durumun empirizm açısından bir güçlük yarattığını savunan Nagel’e göre, aynı güçlük değer yargısından bağımsız olamayan sosyal bilimler için de geçerlidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....