nesne

[Alm. Objekt, Gegenstand] [Fr. objet] [İng. object] [Lat. objectum = karşıda bulunan, karşıya konan] [es. t. şey]

1– (Genellikle) Karşımızda bulunan şey.

2– Öznenin bağlılaşık kavramı olarak, özne ediminin, bilincin kendisine yöneldiği şey: a. Kendisine yönelinen, düşünülen, tasarlanan nesne, kendisine yönelen bir edim olmadan var olmayan şey; bilinçte, düşünme nesnesi (konu) olarak düşünme olayının karşısında bulunan şey; düşüncel (ideal) nesne, b. Özne ediniminden, bilinçten bağımsız olan gerçek (real) nesne; gerçeklik olarak, dışdünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran şey.

Yazar : Yazılıyor...Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)