nesnel

[Alm. objektiv] [Fr. objectif] [İng. objective] [es. t. afaki, şey’î]

1– Nesneye ilişkin olan.

2– Nesne ile uyuşan, nesne ile uyum içinde olan.

3– Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan.

4– Genel geçer olan, her düşünce için geçerli olan.

5– Bireyüstü olan, örneğin nesnel tin:

a. Bireyleri aşan, ama aynı zamanda onları birleştiren tinsel yaşam alanı (sanat, bilim, ahlak, hukuk),
b. Tinin, öznenin dışına çıkan ürünleri, yapıtları, kuruluşları.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....