nicelik

[Alm. Quantität] [Fr. quantité] [ing. quantity] [Lat. quantitas] [Yun. posofei] [es. t. kemiyet]

Ölçülebilen, azalıp çoğalabilen büyüklük; nice, ne kadar, ne büyüklükte sorularının karşılığı. // Aristoteles’den beri nicelik temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir. Mantıkta bir önermenin tümel ya da tikel oluşu onun niceliğidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....