nitelik

[Alm. Qualität, Beschaffenheit] [Fr. qualité] [İng. quality] [Lat. qualitas] [Yun. poiotes] [es. t. keyfiyet]

1– Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan özellik; nite, ne gibi, nasıl sorularının karşılığı. // Aristoteles’ten beri nitelik düşüncenin temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir.

2– (Mantıkta) Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. Yargılar niteliklerine göre evetleyici, değilleyici ve sınırlayıcı olurlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....