noumenon

(Yun.)

1– Duyularla algılanan şeylerin ( görüngü = phai – nomenon) karşıtı olarak usla kavranan şey.

2– (Kant’ta) Duyulur görünün değil, duyuüstü bir görünün konusu olan şey; görüngü karşıtı; algılayan bir özneyle herhangi bir bağlantısı olmaksızın var olan gerçekler dünyası. Noumenon ancak duyarlığa gereksinme duymaksızın görüleyebilen; şeyleri doğrudan doğruya kavrayabilen bir anlık, Tanrısal bir us için vardır, insan duyularla bağlı olduğundan böyle bir kavramı görüleyemez, onu düşünebilir yalnızca.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....