O

Biçimsel mantıkta tikel olumsuz önermelerin simgesi, (ör. "Bazı insanlar kara gözlü değildir.")

Yazar : Bedia Akarsu