öbür dünya bilgisi

[Alm. Eschatologie] [Fr. eschatologie] [İng. eschatology] [Yun. eschaton = son, sonunucu; logos = öğreti] [es. t. ilm- ül-ahiret]

Evren ve insanlığın sonu ile ilgili öğretiler. // Tek insanın sonu ile ilgili olarak ölümden sonraki yazgı (bireysel öbür dünya bilgisi); dünyanın sonu ile ilgili olarak, ölülerin dirilmesi, kıyamet günü ve öbür dünya konularını işler (genel öbür dünya bilgisi).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....