ödev

[Alm.Pflicht] [Fr. devoir] [İng. duty] [Yun. deon, katheton] [Lat. officium] [es. t. vazife]

Yapmak zorunda olduğumuz, yapmamız gereken şey; ahlakça yükümlü olduğumuz şey.

Ödev duygusu:
1– ödevlere karşı sorumluluk duygusu.
2– İstemelerimizin belirleyicisi olarak ahlak yasası üzerine bilinç (Kant).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....