öğreti düzenleyicileri

[Alm. Doxographen] [Yun. doksographoi]

Antik çağda filozofların düşünce ve kanılarını toplayıp sorunlara göre düzenleyerek yazan yazarlar (Ör: Diogenes Laertius).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....