öğreti

[Alm. Lehre] [Fr., İng. doctrine] [Lat. doctrina

Öğretilen şey. Dinbilimsel, felsefesel ya da bilimsel konularda doğru olarak öne sürülen, doğru diye öğretilen kuramlar dizgesi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....