öğretim bilgisi

[Alm. Didaktik] [Fr. didactique] [ing. didactics] [Lat. didactica] [Yun. didaskein = öğretmek] [es. t. fenn-i talim-ü tedris, sanat-ı tedris]

1– Öğretme sanatı; öğretme bilimi.

2– Eğitbilimin öğretim konusu ile ilgili bölümü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....