olanak

[Alm. Möglichkeit] [Fr. possibilité] [İng. possibility] [Lat. possibilitas, potentia] [es. t. imkân]

Olabilirlik; bir şeyin olabilir oluşu.

1– (Nesnel olarak) Belli koşullarda gerçek olabilecek olan.

2– (Öznel olarak) Belli varsayımlar koyarak gerçekleşebileceği düşünülen şey.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....