olasıcılık

[Alm. Probabilismus] [Fr. probabilisme] [İng. probabilism] [Lat. probabilis = olası, denenebilir] [es. t. ihtimaliye]

Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, salt doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnızca olasılığa erişebileceğini ileri süren kuramsal-kuşkucu öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....