ölçüt

[Alm. Kriterium] [Fr. critérium, critère] [İng. criterion] [Yun. kriteriones. t. mısdak, miyar, kıstas]

1– (Genel olarak) Ayırma ve yargılama aracı; doğruyu yanlıştan ayırt etme aracı.

2– (Mantık ve bilgi öğretisinde) Bilgide doğruluğu ya da yanlışlığı ayırma aracı //
Ölçüt olarak geçerli olanlar:

a. Biçimsel: mantıksal çelişmezlik ilkesi,
b. Konuyla uygun düşme; kavramla görünen (algının) örtüşmesi; apaçık oluş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....