olgu

[Alm. Faktum] [Fr. fait] [İng. fact] [Lat. factum = yapılmış olan] [es. t. vakıa]

Düşünülmüş olanın karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....