olumlu

[Alm. positiv] [Fr. positif] [İng. positive] [es. t. müspet, vücubi]

1- Evetleyici. (Değilleyicinin karşıtı.)

2- Onaylayıcı, doğrulayıcı.

3- Güvenilir olan.

Karşıtı bkz. olumsuz.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....