olumsal

[Alm. kontingent] [Fr., ing. contingent] [Lat. contingens] [es. t. mümkün]

Rastlantısal olan; ne zorunlu ne de olanaksız olan; olabilir de olmayabilir de olan (şey).
Mantıkta: Usa vurma yoluyla değil de yalnızca deneyle doğrulanabilen ya da yanlışlanabilen önermeler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....