olumsallık

[Alm. Kontingenz] [Fr. contingence] [ing. contingency] [Lat. contingentia] [es. t. imkân]

Olumsal olanın niteliği; olumsal olma durumu; kendinde var olma ilkesini bulundurmayanın, zorunlu olmayanın niteliği. Karşıtı bkz. zorunluluk.

Felsefede özellikle Fransız filozofları (Renouvier, Boutroux) bu kavramı işlemişlerdir. Boutroux’ya göre doğa yasaları olumsallık niteliği taşırlar.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....