olumsuz

[Alm. negativ] [Fr. négatif] [ing. negative] [es. t. menfi]

1– Bir şeyi yadsıyan.

2– Değilleyici; öne sürülen bir savın yanlışlığını ortaya koyan (yargı).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....