oluş

[Alm. 1- Werden, 2-Genesis] [Fr. devenir, 2-genèse] [ing. 1-be- coming, 2- genesis] [Lat. fieriYun. genesis] [es. t. 1- sayruret, 2- tekevvün]

I.) Değişme süreci. Bu anlamda:

1– Bir durumdan öteki duruma geçiş.

2– Olanaktan gerçekliğe geçiş.

3– Sürekli değişim olayı.

4– Değişmez, zamandışı olan öze karşılık içinde, gerçekliğin değişen, değişim içinde olan öz belirtisi.

5– Değişmez olan, olmuş bitmiş varlıkla karşıtlık içinde, yaşamın oluşma, gerçekleşme, kendisini tamamlama niteliği.

II.) İncelenen bir konunun (bir varlığın, bir görevin, bir kurumun) oluşu; göz önüne alınan andaki durumuna değin gelişip oluşma biçimi. Yaşamın oluşumu, doğuşu ya da gelişmesi.
Ayrıca: Tevrat’ın dünyanın oluşunu anlatan birinci kitabının başlığı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....