önceden kurulmuş uyum

Leibniz’in, gerçekliğin düzenini dile getirmek üzere kullandığı terim. // Bu düzen karşılıklı etki ya da gerçek etkilemelerden oluşmamıştır; tam tersine, Tanrı bu düzeni önceden kurmuş, bütün — monad‘ların yaşam ve tasarım içerikleri arasındaki uyum ve sıralamanın düşüncel dizgesi olarak önceden belirlemiştir. “Tanrı bütün varlıkları sürekli bir uyum içinde bulunacak gibi düzenlemiştir.” Leibniz’e göre böyle bir “önceden kurulmuş uyum” ruh ile beden arasında da bulunur. (Ruhun monad‘ları ile bedenin monad‘ları arasında hiç bir nedensellik bağlantısı yoktur.) Ruh ile beden işleyişleri baştan beri birbirine ayarlanmış iki saate benzer, aralarında önceden kurulmuş bir uyum vardır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....