öncel

[Alm. Antecedent] [Fr. antécédent] [İng. antecedent] [Lat. antecedens = önde giden] [es. t. mukaddem]

(Mantıkta) Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler. (Ör. tasımda: büyük ve küçük önerme.) // Her içermede içeren terim önceldir, içerilmiş olan — ardıldır. Varsayımsal bir yargıda koşulu bildiren önermeye (A doğru ise) öncel, koşullanmış önermeye de (B de doğrudur) ardıl denir, bkz. ardıl.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....