öncüller

[Alm. Prämisse] [Fr. prémisses] [İng. premiss] [Lat. praemissa] [es. t. mukaddemat]

Tasımda kendilerinden sonucun çıkarıldığı önermeler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....